Personvern

Vi respekterer ditt personvern og verdsetter det forholdet vi har med deg. Vi behandler personopplysninger om brukere og kunder registrert hos oss. Når du handler hos oss på Strikk.no trenger vi navn, adresse, e-mail adresse og tlfnr. for at vi skal kunne behandle og sende bestillingen din på en rask og effektiv måte. Vi ivaretar personvernet ditt og du kan føle deg trygg på at din informasjon er sikker.

Dine opplysninger blir kun behandlet av oss så lenge vi er forpliktet til deg gjennom inngåtte avtaler, har et kundeforhold med deg eller har et annet lovlig grunnlag. Etter dette vil alle opplysninger om deg bli anonymisert eller slettet permanent.

Strikk.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Informasjonskapsler/cookies

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») noe som vil si at vi samler inn informasjon angående hvilke tjenester du bruker og hvordan disse blir brukt på nettsidene våre. Dette gjør at du får informasjon som er bedre tilpasset deg og dine behov i forbindelse med våre tjenester og produkter.

For oss vil dette bl.a. gjøre det enklere å løse dine henvendelser og spørsmål til kundeservice og det gir oss et verdifullt innblikk i hvordan vi kan forbedre tjenestene våre på nett.